Profil

Vi lever i naturen, med naturen og af naturen.

Om os

Min motivation for at drive landbrug er at stå på forreste række og følge udviklingen i alle de forretningsområder, som jeg arbejder med. Det er vigtigt for mig at skabe nogle rammer omkring virksomheden, som gør at jeg har mulighed for at opsøge nye forretningsområder som kan bidrage positivt på bundlinjen.

Mit hovedfokus på mine medarbejdere og i deres trivsel og udvikling. Vigtigheden af stabile og glade medarbejdere er en nødvendighed, hvis Hanghøj Svineproduktion fortsat skal være en af de mest værdiskabende i Danmark.